Jak na dítě s vadou řeči?

Roli ve vývoji řeči má také genetická dispozice a nadání pro jazyk. Záleží i na osobnosti dítěte a zkušenostech, které je během života ovlivňují.
Z toho vyplývá, že některé podmínky k rozvíjení řeči našeho dítěte ovlivnit můžeme a některé nikoli. V plné kompetenci rodičů nebo vychovatelů je zajistit vhodné výchovné prostředí a dostatečné množství podnětů. A zde narážíme na první problém, a tím je čas. Čas, který se svým dítětem smysluplně trávíme a který mu věnujeme, nemůžeme dítěti nijak nahradit.
žena s dítětem u PC
Mluvme
Způsob, jakým si dítě osvojuje řeč, je velmi prostý. Je to nápodoba. Dítěti nabízíme různé podněty a mluvíme a mluvíme…

Aby dítě lépe porozumělo a řeč se pro něj stala dorozumívacím prostředkem, musí dítě pochopit, jak vlastně funguje. V láskyplném prostředí a v prostředí, které dítě k řeči motivuje a podněcuje, se jeho schopnosti, včetně řeči, budou rozvíjet a dítě bude „růst“. Povídáním při běžných situacích a komentováním jejich průběhu, zpíváním, říkankováním, vysvětlováním či čtením pohádek…tím vším dítě stimulujeme a poskytujeme mu potřebný vzor mluvy, tedy základy řeči, které může napodobovat a učit se podle nich.
kontakt s dítětem
Přesto se však může stát, že se řeč nerozvíjí, jak má, a že se v jeho řeči objevují konkrétní nedostatky, na které jsme jako rodiče – laici krátcí. Do tří let budeme k řeči dítěte velmi shovívaví. Pokud však sledujeme, že je řeč dítěte nesrozumitelná či nějakým jiným způsobem odlišná od ostatních vrstevníků, měli bychom navštívit logopedii a dítě nechat vyšetřit. 

Když je problém
Klinický logoped je vysokoškolsky vzdělaný specialista, který je kompetentní k poskytování logopedické péče osobám s narušenou komunikační schopností. Diagnostikuje a vede terapie poruch a vad řeči, sluchu a hlasu, a to pro pacienty jakéhokoliv věku. Klinický logoped spolupracuje s dalšími odborníky, jako jsou neurologové, psychologové, foniatři, pediatři, plastičtí chirurgové, speciální pedagogové, internisti, atd.

Jak na dítě s vadou řeči?
Ohodnoťte příspěvek

Related posts