Sourozenecká rivalita


Harmonická rodina je snem většiny rodičů, kteří mají více dětí. A pokud sourozenci mezi sebou nemají dobrý vztah, narušuje to fungování rodiny jako celku. S ohledem na věk dětí a jejich rozumové schopnosti je vhodné jim vysvětlit, proč je dobré mít hezký vztah se sourozencem. Pomozte dětem, aby si uvědomily, že:
• mít sourozence je dar a je potřeba si vážit toho, že nejsou samy
• sourozenecké vztahy patří mezi nejbližší mezilidské vztahy, které v životě máme a dobře vycházet se sourozencem je věcí, kterou stojí za to se zabývat
• sourozenci nejsou náhodou – že se mají od sebe něco naučit a vidět na sobě to dobré navzájem
• jsou sourozenci spojeni silným rodinným poutem, a to je provází celým životem
• na dobrých vztazích je potřeba neustále pracovat – učte je především svým vlastním jednáním

bratři

Jako přirozený životní proces

S rivalitou mezi sourozenci se někdy setká každý rodič. Je to přirozená součást zdravého vývoje dětí. Rozepře mezi dětmi jsou normální a jsou do určité míry i prospěšné. Děti se učí zvládat konfliktní situace, vyrovnat se s prohrou, se zklamáním. V internetovém magazínu https://www.ataben.cz/sourozenecka-rivalita/ zajímavá studie dokládá, že sourozenecká rivalitaje přirozený životní proces. Rodiče by měli konflikty dětí řešit co nejméně a dát jim důvěru, že se spolu nakonec dokážou domluvit. Naučit by je měli, že odpouštět je zdravé. Že hýčkat si křivdy a bolístky je škodlivé především pro ně samotné. Pokud už do konfliktu dětí musí rodiče vstoupit, pak je potřeba:

Related posts